NÁVOD K OBSLUZE v PDF | U nás naleznete český návod! Návody pro všechny značky
Návod k obsluze

Návod k obsluze
Detektor plynů Garvan MTG-3000HR

Český návod k obsluze v PDF formátu ke stažení

Český návod k obsluze Detektor plynů Garvan MTG-3000HR

Pro zvětšení klikněte na obrázek
Detektor plynů Garvan MTG-3000HR Obsah českého návodu Detektor plynů Garvan MTG-3000HR
 • Zařazení produktu: Zabezpečení a monitoring Garvan
 • Značka: Garvan
 • Popis a obsah balení
 • Technické informace a základní nastavení
 • Návod k obsluze
 • Často kladené otázky – FAQ
 • Jak vyřešit problém (nelze zapnout, nereaguje, píše chybu, co dělat když...)
 • Autorizovaný servis Garvan Zabezpečení a monitoring

Detektor plynů Garvan MTG-3000HR Detektor plynů Garvan MTG-3000HR Detektor plynů Garvan MTG-3000HR Detektor plynů Garvan MTG-3000HR Detektor plynů Garvan MTG-3000HR Detektor plynů Garvan MTG-3000HR Detektor plynů Garvan MTG-3000HR Detektor plynů Garvan MTG-3000HR Detektor plynů Garvan MTG-3000HR
Návod k obsluze Detektor plynů Garvan MTG-3000HR obsahuje základní pokyny, které je třeba respektovat. Před uvedením do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Dodržujte všechny bezpečnostní a výstražné pokyny a řiďte se uvedenými doporučeními. Návod je nedílnou součástí výrobku Garvan a v případě jeho prodeje nebo přemístění by měl být předán společně s výrobkem. Dodržování tohoto návodu k použití je bezpodmínečným předpokladem pro ochranu zdraví osob a pro uznání odpovědnosti výrobce za případné vady výrobku v průběhu záruční lhůty. Stáhněte si oficiální Garvan návod, v němž naleznete pokyny k instalaci, použití, údržbě i servisu vašeho výrobku.

A nezapomeňte – nevhodným používáním výrobku Garvan výrazně zkracujete jeho životnost!Popis produktu

Garvan MTG-3000HR


Detektor hořlavých plynů Garvan MTG-3000HR se postará o varování při přítomnosti zemního plynu (LNG), metanu, propanu, butanu nebo směsi propan-butanu (LPG) v místnostech s potenciálním únikem plynu (plynové kotelny, kuchyně, místnosti s vafkami, karmou, přímotopy, teplomety atd.). Zařízení je navíc vybaveno výstupním relé, které dokáže automaticky uzavřít plyn, aktivovat zabezpečovací systém, externě signalizovat nebezpečí a další akce. Díky shodě s požadavky obou českých a evropských technických norem ČSN EN50194-1: 2009 a ČSN EN50194-2: 2006 může být jako jeden z mála hlásičů na trhu použitý i v obytných přívěsech, vozech, karavanech, lodích nebo jachtách.

Hlasitý signál a automatická diagnostika zaručující funkčnost


Detekci zajišťuje senzor katalytického spalování s vysokou citlivostí, který nepotřebuje další kalibraci. V případě detekce úniku plynu se aktivuje akustická výstražná signalizace o hlasitosti 85 decibelů a sepne se výstupní relé. které realizuje další kroky. Zařízení disponuje systémem automatické diagnostiky, takže je zaručena správná funkčnost. Hlásič je napájen bezpečným napětím 12V DC prostřednictvím síťového zdroje 230 V / 50 Hz, který je součástí balení. Na zařízení najdete také výstražnou LED indikaci, která upozorňuje mimo jiné na problém s funkčností zařízení. Detektor se vyznačuje velmi nízkými náklady na provoz.


 

Klíčové vlastnosti:


 • Detektor zemního plynu (LNG), metanu, propanu, butanu nebo směsi (LPG)
 • Vybaveno výstupním relé, které umožňuje další akce navazující na poplach
 • Díky certifikaci může být použito v obytných vozech, lodích nebo jachtách
 • Detekci zajišťuje senzor katalytického spalování s vysokou citlivostí (nepotřebuje kalibraci)
 • V případě detekce se spouští akustická výstražná signalizace o hlasitosti 85 dB
 • Systém automatické diagnostiky dohlíží na správnou funkčnost detektoru
 • Napájení bezpečným napětím 12V DC prostřednictvím zdroje 230 V / 50 Hz (součástí balení)
 • LED indikace upozorňuje na stav zařízení
Hlásič hořlavých plynů Garvan MTG-3000HR (relé)
Hlásič MTG-3000HR je určen k monitorování místností na přítomnost zemního plynu (LNG), metanu, propanu, butanu nebo směsi propan-butanu (LPG) v obytných prostorách. Oproti modelu MTG-3000H je navíc tento model vybaven výstupním relé, které může být využito k automatickému uzavření přívodu plynu, aktivaci zabezpečovacího systému, k externí signalizaci nebezpečí, apod. Hlásič je napájen bezpečným napětím 12V DC prostřednictvím síťového zdroje 230V / 50Hz, který je součástí balení.

Hlásič MTG-3000HR je určen k monitorování místností na přítomnost zemního plynu (LNG), metanu, propanu, butanu nebo směsi propan-butanu (LPG) v obytných prostorách.

Oproti modelu MTG-3000H je navíc tento model vybaven výstupním relé, které může být využito k automatickému uzavření přívodu plynu, aktivaci zabezpečovacího systému, k externí signalizaci nebezpečí, apod.

Jako jeden z mála hlásičů hořlavých a výbušných plynů ve své kategorii má certifikáty potvrzující shodu s požadavky obou českých a evropských technických norem ČSN EN50194-1: 2009 a ČSN EN50194-2: 2006 vydané nezávislou akreditovanou laboratoří TÜV SUD Product Service GmbH v Německu.
Díky tomuto potvrzení shody hlásič může být instalován nejen v obytných budovách, ale také v obytných přívěsech, obytných vozech, karavanech, lodích a jachtách.

Hlásič MTG-3000HR je sestrojen tak, aby zjišťoval nepřetržitě přítomnost hořlavých plynů v monitorovaném prostoru. Detekci zajišťuje senzor katalyckého spalování, s vysokou citlivostí, který nevyžaduje další kalibrace.

V případě, že je detekován únik plynu, aktivuje se optická a akustická výstražná signalizace a sepne výstupní relé, které realizuje další krok v návaznosti na připojenou periferii. K ukončení poplachu dojde poté, co koncentrace plynu klesne pod prahovou hodnotu aktivující poplach. Zařízení disponuje systémem automatické diagnostiky, který monitoruje senzor a vnitřní obvody. Pokud diagnostika hlásiče zaznamená jakékoliv nesrovnalosti, zazní zvukový signál bzučáku a bude blikat žlutá LED signálka CHYBA.

Hlásič je napájen bezpečným napětím 12V DC prostřednictvím síťového zdroje 230V / 50Hz, který je součástí balení.

Oblasti použití: Obytné prostory s kuchyněmi vybavenými plynovými sporáky, domácí kotelny se zařízením spalujícím zemní plyn, propan-butan nebo místnosti, ve kterých jsou umístěna plynová zařízení, jako například: plynové láhve, nádrže, plynová potrubí, garáže pro automobily s pohonem na plyn, školní chemické a fyzikální dílny a laboratoře.

Kam nainstalovat detektor?
Hlásiče hořlavých a výbušných plynů instalujeme do místností s potenciálním únikem plynu (plynové kotelny, kuchyně, místnosti s wavkami, karmou, přímotopy, teplomety atd.). Základním kritériem pro správné umístění detektoru je identifikace plynu, tedy zdali budeme detekovat lehký plyn (stoupá vzhůru ke stropu) nebo těžký plyn (klesá k podlaze). Podle tohoto kritéria budeme volit místo instalace. Detektor plynu instalujeme vždy na stěnu a to dle typu detekovaného plynu, buď pod strop (cca 15-30 cm) nebo nad podlahu (cca 15-30 cm), ve vzdálenosti alespoň 1,2 m od palivo spalujícího zařízení pro minimalizaci falešných poplachů, které mohou vzniknout při krátkém úniku plynu, například při zapalování plynového kotle nebo sporáku a ve vzdálenosti cca 60 cm od rohů, tedy místa, kde se sbíhají dvě stěny.

Vlastnosti plynů a jejich hmotnost v poměru ke vzduchu
Propan butan (LPG): Těžší než vzduch, klesá k podlaze.
Zemní plyn (LNG, CNG): Lehčí než vzduch, stoupá vzhůru ke stropu.
Ropné látky: Těžší než vzduch, klesají k podlaze.
Etylen: Lehčí než vzduch, stoupá vzhůru ke stropu.

Co je zemní plyn?
Zemní plyn je přiváděn do vašeho domu potrubím. Pokud nežijete na venkově, patrně používáte zemní plyn. Je to převládající energie pro vytápění domů. Zemní plyn je fosilní palivo obsahující téměř výhradně metan. Metan je mnohem lehčí než vzduch a při úniku stoupá směrem vzhůru.

Pokud jste uživatelem zemního plynu, doporučujeme instalovat toto detekční zařízení asi 30 cm od stropu, aby bylo zajištěno co nejrychlejší zachycení úniku plynu.

Co je propan?
Propan je nejčastěji dodáván do domácnosti v tekuté formě a je uložen poblíž domu v propanových nádržích. Propan se používá v domech na venkově, kde není zaveden zemní plyn. Jelikož je propan nejčastěji užívaným LPG (zkapalněným ropným plynem), propan a LPG jsou často používány se stejným významem. Na rozdíl od zemního plynu je propan mnohem těžší než vzduch a zdržuje se nízko u země. Doporučujeme proto instalovat toto detekční zařízení nízko k podlaze, aby bylo zajištěno co nejrychlejší zachycení úniku plynu.

Je proto důležité chránit svou rodinu a domov detektory hořlavých plynů.

Výhody zařízení:
Ekonomicky řešené zařízení pro detekci hořlavých plynů.
Katalytický senzor s vysokou citlivostí.
Široké spektrum detekovaných plynů: zemní plyn (LNG), metan, propan, butan a směsi propan-butanu (LPG)
Reléový výstup pro spínání připojených periferií
Akustické varování - siréna o hlasitosti 85dB informuje o zjištěném nebezpečí.
Spolehlivost a vysoká stabilita senzoru.
Systém automatické diagnostiky s automatickou signalizací selhání senzoru.
Informační a výstražná LED indikace.
Napájecí zdroj s bezpečným napětím 12V DC.
Certifikace potvrzující shodu norem ČSN EN50194-1: 2009 a ČSN EN50194-2: 2006
Snadná montáž a obsluha.
Hlasitý alarm signalizace.
Instalace na stěnu.
Velmi nízké náklady na provoz.
Velmi malé rozměry a nízká hmotnost.
Moderní a estetický design.
3-letá záruka

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Detekované plyny: zemní plyn (LNG), metan, propan, butan, směsi propan-butanu (LPG)
Typ senzoru: katalycký - senzor se žhaveným vodičem

Prahové hodnoty poplachu: 12 % DMV (dolní mez výbušnosti plynu)
Propan 0,20 %
Butan 0,17 %
Metan 0,53 %

Signalizace poplachu:
optická – bliká červená signálka LED poplachu „ALARM”
akustická – siréna o síle 85dB ve vzdálenosti až 3 m

Reléový výstup
max 1A / 120V AC; 2A / 4V DC

Běžný provoz:
svítí zelená signálka LED napájení „POWER“

Signalizace chyby:
bliká žlutá signálka LED a zní akustický signál bzučáku

Maximální spotřeba:
1W v pohotovostním režimu; 1.5W v režimu poplachu

Délka napájecího kabelu: 2,2 m
Provozní režim: nepřetržitý
Pracovní teplota: od -10°C do +40°C
Skladovací teplota: od -20°C do +60°C
Pracovní relativní vlhkost: max. 95 % RV
Napájení: DC 12V +/- 5 %
Napájení ze sítě: AC 230V/50Hz, 9W DC12V 300mA (součást dodávky)
Krytí: IP 20
Životnost zařízení: min. 5 let
Záruka: 36 měsíců
Vnější rozměry / váha: 75 x 75 x 35 mm / 66 g
Materiál krytu: plast ABS
Certifikáty a schválení: ČSN-EN50194-1:2009, ČSN-EN50194-2:2006, CE


Návod k obsluze Detektor plynů Garvan MTG-3000HR

Níže je zobrazen náhled *.pdf souboru s návodem k obsluze.

Náhled *.pdf souboru s návodem k obsluze. Zobrazit celý návod k obsluze Detektor plynů Garvan MTG-3000HR

Technické parametry

Detektor plynů Garvan MTG-3000HR

Záruka 36 měsíců
Partnumber MTG-3000HR
SMART Integrace do systému
Amazon Alexa
Alexa je virtuální asistentka od společnosti Amazon. Reaguje na hlasové povely a může ovládat i spotřebiče v rámci chytré domácnosti. Dostupnost asistentů je závislá dle podporovaných jazyků a států - Amazon Alexa
Ne
Apple HomeKit
Apple HomeKit je označení pro systém, jež umožňuje sjednocení všech zařízení chytré domácnosti do jedné aplikace. Výsledkem je pak jednoduchá obsluha. Dostupnost asistentů je závislá dle podporovaných jazyků a států - Apple HomeKit
Ne
Google Home
Google Home je hlasově ovládaný systém osobního asistenta. Můžete se s ním setkat v mobilních telefonech, televizích nebo třeba soundbarech. Dostupnost asistentů se odvíjí od podporovaných jazyků a států - Google Home
Ne
Další parametry
Typ zařízení detektor plynu
Funkce (Typ) senzor
Základní sada Ne
Rozměry výrobku
Šířka výrobku 7.5 cm
Výška výrobku 7.5 cm
Hloubka výrobku 3.5 cm
Hmotnost výrobku 0.1 kg
Rozměry balení
Šířka balení 11.3 cm
Výška balení 7.0 cm
Hloubka balení 14.0 cm
Hmotnost balení 0.2 kg

Hodnocení

70% uživatelů tento produkt doporučuje ostatním. Jak jste na tom Vy?
Hodnocení: 3.5 z 5

Tento produkt už hodnotilo 91 majitelů. Přidejte i Vaše hodnocení a zkušenosti s výrobkem.

Diskuze

Diskuze Zeptejte se našich techniků, máte-li problémy s nastavením, nebo jste narazili v návodu na nejasnosti. Využijte naši moderovanou diskuzi. Diskuze je veřejná a slouží i ostatním návštěvníkům našich stránek, kteří se potýkají s podobnými problémy.

Diskuze je zatím prázdná - vložte první příspěvek

Vložit nový příspěvek / Dotaz / Komentář:

Položky označené * je nutné vyplnit.
Váš email nebude zobrazen. Nezapomeňte jej vyplnit v případě, že chcete obdržet odpověď na Váš dotaz/příspěvek.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR


Žádost o návod
Nenašli jste návod, který hledáte? Dejte nám vědět a my se pokusíme chybějící návod doplnit:
Hledám návod / Žádost o návod
Vaše nejnovější žádosti o návod:

ETA Twixer Typ 6011/00 220-240V~ 50/60Hz 1000 W seriál number: 1892306000959...
iRobot Roomba i3 (RVD-Y1)...
HK1T Xtendlan BOX MULTIMEDIÁLNÍ CENTRUM 64 GB...
HK1T Xtendlan BOX MULTIMEDIÁLNÍ CENTRUM 64 GB...
Vanová termobaterie Vittoria 72026...
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G...

Diskuze
Poslední příspěvky v diskuzi:

Koloběžka
Autor: Kamila
kugdoo g1
Manuál koloběžka G2 max cedky...
Přehrávání záznamu z kamery Mio MiVue 935W
Autor: JOSEF
Autokamera Mio MiVue 955W Dual černá
Dobrý den, poraďte mi prosím, jaký je nutný mít grafický program pro zobrazení tohoto videa z tímto vysokým rozlišením. Používám v počítači programy All Video Player a GOM Player. Záznam se přehrává skokově, trhavě, není plynulý. Diky. JOSEF ILL. ...
Zvonění
Autor: Vobornik
Mobilní telefon CPA Halo 11 černý
Mám cpa halo 21 jak ztlumit zvonění děkuji ...
Nabíjení z panelů
Autor: Jiří
Nabíjecí stanice EcoFlow DELTA Max
Dobrý den, vlastníme stanici delta max. Při nabíjení z panelu ukazuje nabíjecí hodnotu cca 300w po nějakém čase to přestane nabíjet touhle hodnotou a nabíjí jen cca 30-60w. Po odpojení a znovu zapojení panelu to zase nabíjí cca 300w, to trvá zase cca 3 hodiny a...
Návod k obsluze THINK PAD K NOTEBOOKU
Autor: Jaroslav
Notebook Lenovo ThinkPad L14 Gen 3
MANUÁL K NOTEBOOK THINK PAD...Co o nás říkají naši uživatelé:

Martina: "U Vás jsem konečně našla návod, který jsem nikde nemohla najít! Naprostá spokojenost!"

Mojmír: "Váš web mi hodně pomohl, protože návod nebyl k výrobku přiložen. Děkuji mnohokrát."

Jana: "Děkuji za tyto stránky! Díky vašemu návodu jsem opět zprovoznila svou myčku."

Prohlížejte návody k obsluze v češtine v naší online knihovně, manuály a příručky k obsluze ke stažení ve formátu PDF. Databáze s návody je neustále aktualizována a doplňována o nové výrobky. Sháníte návod? Požádejte nás!
NAVOD-K-OBSLUZE.cz | Jak přeložit PDF do češtiny | Kontakt | DMCA © 2024

Platební brána ComGate VISA Mastercard Česko platí kartou